Junabussi 17.6-14.12

   JAKOBSTAD - BENNÄS – JAKOBSTAD

        järnvägsstationen       järnvägsstationen

PIETARSAARI – PÄNNÄINEN – PIETARSAARI

            rautatieasema            rautatieasema

 

                17.06.2019-14.12.2019

Från staden             Från Bennäs              Tågets nummer

Kaupungista            Pännäisistä               Junan numero

05:22 M-To            05:51 M-To             S 52/42

07:42 M-F              08:12 M-F               IC 20

08:49 M-F,S           09:22 M-F,S            IC 400/402/403

09:34 M-F             10:04 M-F               IC 121/21

10:34 M-F,S          11:04 M-F,S            IC 122/22

15:34 M-F,S          16:04 M-F,S            IC 125/25      

16:24 M-F,S          17:04 M-F,S            IC 126/26

17:06 M-F,S          17:36 M-F,S           IC 919/917

18:05 F,S               18:35 F,S                S 56

19:56 M-F,S          20:24 M-F,S           S 47/51

21:25 M-F,S          21:57 M-F,S           IC 29