Ekman gröna linjen

Vi vet att det går att minska på belastningen på miljön genom en rad olika åtgärder som på olika sätt minskar slitage och bränsleförbrukning.

I vår Gröna linje följer vi följande miljöpolicy

  1. Alla våra chaufförer genomgår utbildning för ekonomisk körning
  2. Vi servar och uppgraderar vår fordonspark för bästa möjliga bränsle-ekonomi och livslängd
  3. Bussarna uppfyller minimum Euro4 -klass.
  4. I våra "gröna linjen" -bussar har vi installerat Drivec®, ett verktyg för högre effektivitet och bättre miljö
  5. Vi strävar till att använda däck som sparar bränsle och är skonsamma för vägnätet och luftkvaliteten
  6. Vid tvätt och städning av fordon använder vi medel med låg miljöpåverkan
  7. Vi sorterar allt avfall för högsta möjliga återvinningsgrad
  8. Vi övervakar våra åtgärder med noggrann uppföljning och dokumentation

Att åka buss är alltid ett bra miljöval, att åka Ekman -gröna linjen är ett ännu bättre val!