Chess på Svenska Teatern

Vi ordnar paketresor till Chess på Svenska Teatern vid tre tillfällen:
16-17.11
1-2.12
15-16.12

Mer info på 06-7230716, anmälning via Våra Resor inom kort.