Chess på Svenska Teatern

Vi ordnar paketresor till Chess på Svenska Teatern vid tre tillfällen:
16-17.11 (reserverad)
1-2.12 läs mer