Jakobs Dagar

Vill du besöka Jakobs Dagar men har ingen skjuts till Jakobstad? Nu kör Ekmans bussar tur OCH retur från Karleby via Larsmo, Purmo och Esse/Bäckby in till Jakobstads centrum fredag och lördag kväll (26-27.7). 

Karleby - Larsmo

Avg:1 Avg:2
18:30: 20:30: START från Karleby busstation
18:45: 20:45: Öja, Öja-market
18:50: 20:50: Eugmo, Pias Livs
19:00: 21:00: Holm, Larsmo Holm hållplats
19:05: 21:05: Strandis, Storströmmen hållplats
19:10: 21:10: Vikarholmen
19:15: 21:15: Jakobstad, Rådhuset
01:00: 03:00 Retur från Jakobstad Rådhuset (omvänd rutt tillbaka)

Pris: 5-8€/väg
Barn under 12 år 2,50€/väg

Tidtabeller: Jakobsdagar Pedersöre:
Purmo:
Avg:1 Avg:2
18:30: 20:30: Lillby
18:35: 20:35: Sisbacka
18:45: 20:45: Forsby
18:50: 20:50: Bennäs
18:55: 20:55: Sandsund
19:00: 21:00: Jakobstad
RETUR 01:00 och 03:00 från Rådhus
(samma rutt tillbaka)

Esse/Bäckby:
18:30: 20:30: Bäckby Vägskäl
18:35: 20:35: Värnum vägskäl
18:40: 20:40: Esse Kyrka
18:45: 20:45: M.Boden
18:50: 20:50: Kållby
18:55: 20:55: Edsevö
19:05: 21:05: Jakobstad

RETUR 01:00 och 03:00 från Rådhuset
(samma rutt tillbaka)

Pris per väg:
Vuxna 5-8€
Barn under 12 år 2,50€.

För mera information, eller frågor kan ni kontakta:

Viktor Ekman, viktor.ekman@multi.fi