Tågbussen under midsommar

Tågbussen trafikerar under midsommar, enligt normal tidtabell till de tåg som är i trafik

Fredag, 19.6 körs ej:

- IC52 (5:13 från Jakobstad och 5:41 från Bennäs)
- IC59 (20:17 från Jakobstad och 20:46 från Bennäs)