Tågbussen under midsommar 2019

Tidtabellens undantag:

Torsdag 20.6 köres som normal fredag, dvs.
05:22 turen från Jakobstad och 05:51 turen från Bennäs faller bort
18:05 från Jakobstad och 18:35 från Bennäs tillkommer

Fredag 21.6 faller följande turer bort:
08:49 från Jakobstad och 09:22 från Bennäs
17:06 från Jakobstad och 17:36 från Bennäs
18:05 från Jakobstad och 18:35 från Bennäs
19:56 från Jakobstad och 20:24 från Bennäs