Kvalitetslöfte om trafiktjänster

Trafiktjänster

Vår verksamhet omfattar persontrafik med bussar i storleken 9-68 personers samt 2 stycken 8 personers taxibilar. Vi sköter skoltransporter i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo och förbindelsetrafiken mellan Jakobstads och Bennäs tågstation samt servicetrafik i Jakobstad och Larsmo.

En stor del av trafiken är beställningstrafik inom Finland, Sverige och Estland men vi kör även till övriga Baltikum och Mellaneuropa. Offertförfrågning görs per telefon: 06-724 8716 eller via denna länk.

Vid sidan av beställningstrafiken gör vi egna arrangemang; till konserter med världsstjärnor, teaterföreställningar och dagstrippar eller övernattningspaket till sevärdheter, främst inom landet men även till grannländerna. Mer information om dessa hittar du här.

Vi jobbar för att trafiken skall löpa så smidigt som möjligt, vare sig resan är en snabb inom stadens gränser eller en lång charterresa och försöker få tröskeln så låg som möjligt för våra kunder att ge feedback, bl.a. genom tät kontakt via e-post eller telefonsamtal.

 

Information om tjänsterna och om ändrade eller inhiberade tjänster

Information om våra tjänster finns på våra hemsidor, mer utförligt om tidtabeller här. Information om linjerna fås även från Matkahuolto, tel. 0200 4000 (1,71 € / min + lna.), tidtabeller till förbindelsetrafiken från Jakobstad till Bennäs järnvägsstation fås från Matkahuolto, turistinfo, tel 06-723 1796 och hotellen i Jakobstad, t.ex. Stadshotellet på telefon 06-788 8222. Information om servicetrafiken i Jakobstad och Larsmo, alltså VIP-bussarna, fås här och här eller genom att ringa Bokningscentralen på telefonnummer 0100 4488. VIP-bussarna bokas via Bokningscentralen.

Vi ser gärna att kunderna ringer om något är oklart med tidtabellerna eller linjerna på telefon 06-724 8716. 

Jakobstad – Bennäs tidtabell ändrar några gånger / år och på tidtabellen framgår giltighetstid. De undantagsdagar som är i året publiceras på startsidan på vår hemsida där vi publicerar aktuella händelser. Även övriga ändringar framgår därifrån.

 

Biljetter och priser

Biljetter till linjetrafiken kan köpas från Matkahuolto, biljetter till förbindelsetrafiken Jakobstad – Bennäs säljs via VR och biljetter till VIP-bussarna kan köpas via chauffören. Chaufförerna tar emot kontant betalning på alla ovanstående turer.

Prisuppgifter fås från Matkahuolto (tel. 0200 4000 (1,71 € / min + lna)), VR (www.vr.fi), Bokningscentralen (tel. 0100 4488) eller Ekmans Bussar (tel. 06-724 8716). Även på här hittar du en del uppgifter.

 

Fordon

Vi har 24 bussar i storlek 9-68 personers och två 8 personers taxibilar. Taxibilarna kan ta två rullstolar / bil och kör även bäddköror för patienter som är för svaga att åka sittandes. 9 av bussarna är låggolvbussar som är lättare för äldre eller rörelsehindrade att ta sig in i, barnvagnar lyfts också smidigt in. Låggolvbussarna rymmer dessutom fler rullstolar. VIP-bussarna som trafikerar i Jakobstad och Larsmo är alla låggolvbussar.

De flesta bussarna är utrustade med bälten och alkolås. För charterkörning har vi turistbussar med bl.a. AC, WC och DVD.

Våra kunniga chaufförer är vana att hjälpa rörelsehindrade och handikappade personer, men naturligtvis får alla som behöver hjälp med t.ex. väskor och bagage eller av- och påstigning assistans. En stor del av chaufförerna talar flera språk, både finska och svenska, dessutom kan flera även engelska och tyska.  

Vi beaktar dagens miljökrav, t.ex. med tvätthallar som är utrustade med olje-avskiljning. Använda smörjmedel och vätskor returneras till återvinningscentraler. Vår målsättning är att fordonsparken skall bli så miljövänlig som möjligt, med nya investeringar vill vi minska utsläpp och var det är möjligt söker vi miljövänliga alternativ till kemikalier. 

 

Mätning av kundtillfredsställelse

Vår täta kundkontakt, som ofta börjar vid förfrågan eller bokning och slutar först efter resan, gör att vi snabbt får feedback av våra kunder. Vi vill gärna få respons av kunder antingen via e-post: info(at)ekmanbus.fi eller på telefon 06-724 8716. Responsen utreds så snabbt som möjligt och vi återkommer oftast redan samma dag.  

Fr.o.m. början av 2012 har vi infört sporadiska enkätundersökningar för att mäta kundnöjdheten.

Vi ordnar fortlöpande skolning åt vår personal, bl.a. kurser i första hjälp, ekonomisk körning och kurs i arbets- och vilotider samt digiskrivare. Framöver ordnas fler kurser. En del av personalen har erhållit kompetens för heta arbeten, en kurs som uppföljs och kompletteras. På verkstadssidan har fler ur personalen rättigheter för installation och kalibrering av alkolås. 

Målet är att kunderna skall vara så nöjda som möjligt oavsett hur lång resan varit.

 

Behandling av klagomål, återbetalning av priset, hävning av avtal och skadestånd

Vid klagomål strävar vi alltid till att svara så snabbt som möjligt. Vi utreder alla händelser noggrant med kunden och chauffören för att få en så klar bild som möjligt över vad som inträffat. Eventuella återbetalningar eller prisreduceringar tar vi alltid ställning till från fall till fall.

Vid avbokningar hoppas vi att våra kunder avbokar så snabbt som möjligt, men kommer plötsliga förhinder får kunden avboka så fort de vet. Vid fall var det är oklart om resan blir av, om t.ex. tillräckligt passagerarantal nås bör kunden nämna detta vid bokningstillfället varpå vi kan komma överens om ett datum, exempelvis 1 vecka på förhand, när kunden bekräftar bokningen.

Vi vet att plötsliga behov av transport uppkommer emellanåt och strävar till att alltid ordna transport åt dem som behöver, vare sig man bokar samma dag eller en vecka på förhand.    

 

Service och assistans för handikappade och rörelsehindrade passagerare

Våra taxibilar har kapacitet att ta 2 rullstolar / bil. Dessutom kör vi bäddköror ex. mellan sjukhuset i Jakobstad och övriga sjukhus i landet. Chaufförerna är vana att hjälpa kunder med mycket varierande sjukdomar och rörelsehinder. Då personer i rullstol och personer med varierande handikapp körs dagligen med både taxi och låggolvbussar är chaufförerna mycket vana att assistera. Våra låggolvbussar rymmer 2-3 rullstolar / buss.